We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.

Player.dat formátum

Innen: Minecraft Wiki

A <player>.dat fájlokat a szerverek és az egyjátékos szerverek használják, hogy a játékosok adatait tárolják. Ezt a formátumot a level.dat fájlok is használják, amelyek felülírják a <player>.dat fájlokat, ha azonos a nevük. Ezek a fájlok NBT formátumúak.

NBT Szerkezet[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • A fájl gyökere. A level.dat fájlban a címke neve "Player".
  • Minden entitás címkéje, kivéve az "id" címke.
  • Minden mob címkéje.
  •  Dimension: A játékos dimenziója. -1 az Alvilág, 0 a normál világ, 1 a Vég értéke. Bármilyen más dimenzió értéke 0.
  •  playerGameType: A játékos játékmódja. 0 a túlélő mód, 1 a kreatív mód, 2 a kaland mód értéke.
  •  Score: A halál után kiírt pontszám.
  •  SelectedItemSlot: A kiválasztott gyorsikon.
  •  SpawnX: Lásd lent.
  •  SpawnY: Nem feltétlenül létezik. A játékos ágyának koordinátái. Ezek a címkék csak akkor távolítódnak el, ha a játékos megpróbál újraéledni ezen a koordinátán, úgy, hogy nincs ágy a koordinátán.
  •  SpawnZ: Lásd fent.
  •  SpawnForced: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos akkor is a fenti koordinátán éled újra, ha nincs ott ágy.
  •  Sleeping: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos ágyban volt, amikor ez a címke mentésre került; erre a címkére nem hat, ha a játékos az ágyban van, amikor belép.
  •  SleepTimer: Az eltelt tikkek száma, mióta a játékos legutóbb az ágyban volt. Nincs hatása.
  •  foodLevel: Az ételsáv értéke; 20 a maximum. Lásd az éhség oldalt.
  •  foodExhaustionLevel: Lásd az éhség oldalt.
  •  foodSaturationLevel: Lásd az éhség oldalt.
  •  foodTickTimer: Lásd az éhség oldalt.
  •  XpLevel: A tapasztalatsávon lévő szint.
  •  XpP: A tapasztalatsávon lévő százalék (a következő szinthez).
  •  XpTotal: A játékos tapasztalatának teljes mennyisége, amelyet a pont számításához használnak.
  •  Inventory: Minden címke ebben a listában egy tárgy a játékos eszköztárában.
  •  EnderItems: Ha nincs tárgy a játékos végzetládájában, ez egy lista bájtcímkékről, 0 mérettel. Ha van tárgy benne, ez egy lista az összetételi címkékről.
   • Egy tárgy a ládában, tartalmazva a cella címkéjét. A cellák 0-tól 26-ig vannak számozva.
  •  abilities: A játékos képességei.
   •  walkSpeed: A sétálás sebessége, értéke mindig 0.1.
   •  flySpeed: A repülés sebessége, értéke mindig 0.05.
   •  mayfly: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos tud repülni.
   •  flying: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos éppen repül.
   •  invulnerable: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos immunis minden sérülésre, és sértő hatásokra, kivéve a Semmi által elszenvedett sérülésre (ide tartozik a /kill parancs által elszenvedett sérülés is).
   •  mayBuild: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos el tud helyezni, és el tud pusztítani blokkokat.
   •  instabuild: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos azonnal el tudja pusztítani a blokkokat.

Tárgyszerkezet[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A tárgyakat a játékos eszköztárában, a Vég eszköztárban, a láda blokkentitásban, eldobott tárgy entitásokban, kemence blokkentitásban, bájitalfőző állvány blokkentitásban, és kereskedési ablakban használják. Néha egy cellacímke részletezi a cellát, ha a tárgy egy ládában volt. Ha eldobott tárgy volt, nincs cellacímke.

 • A tárgy gyökércímkéje. Néha ennek a címkének neve is van.
  •  Slot: Nem feltétlenül létezik. A tárgy eszköztári cellája.
  •  id: A tárgy, vagy blokk azonosítója.
  •  Damage: A tárgy azonosítója. Azért kapta a "Damage" nevet, mert régen csak eszközök használták ezt az értéket, most már más tárgyak is használják.
  •  Count: Az egy eszköztári cellába halmozott tárgyak száma. Bármely tárgyat lehet halmozni, beleértve az eszközöket, páncélokat, és a járműveket is. Az érték -128 és 127 között lehet. A 2 alatti értékek nem láthatóak a játékban.
  •  tag: Kiegészítő információk a tárgyról. Ez a címke a legtöbb tárgynál szükségtelen.

Bűvölések[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Két módon kerülhetnek kapcsolatba a bűvöletek a tárgyakkal: az első mód az, hogy a tárgy bűvölve van, és a bűvöletek kihatnak a tárgy viselkedésére, a másik mód pedig az, hogy a tárgy egy varázskönyv, amely egyszerűen csak tárolja a bűvöléseket, hatások nélkül. Ezen kívül van egy "RepairCost" címke is a fájlban, amely a tárgyak javítását figyeli, így egyre drágábbak lesznek minden javítás után.

 •  tag: A "tag" címke.
  •  ench: Azokat a bűvöléseket tartalmazza, amelyek hatással vannak a tárgy viselkedésére.
   • : Egy bűvölés.
    •  id: A bűvölés azonosítója.
    •  lvl: A bűvölés szintje.
  •  StoredEnchantments: A varázskönyv bűvöléseit tartalmazza.
   • : A tárolt bűvölés, az ench listában minden bűvöléssel azonos szerkezetű.
  •  RepairCost: A bűvölések szintjeinek száma, amely hozzáadódik a javítási, kombinálási, vagy átnevezési árhoz.

Attribútum módosítók[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Minden tárgynak adható egy módosító, amely hatással van a játékosra/mobra, amely használja a tárgyat. Ha egy tárgynak alap "AttributeModifiers" listát adnak, az érték felülírja a címkéket, ha léteznek (például, ha egy gyémántkardnak üres "AttributeModifiers" listát adnak, nem lesz erősebb a támadása). Ezen kívül az alap "AttributeModifiers" lista nem használja ezt a címkét, így nem fog megjelenni a tárgyon.

 •  tag: A "tag" címke.
  •  AttributeModifiers: Ez tartalmazza a tárgyon lévő attribútum módosítókat, amelyek a tárgyat hordó, vagy kezében tartó játékos/mob attribútumait módosítják (ha a tárgy nincs a kézben, vagy a páncél celláiban, a módosítóknak nincs hatása).
   • : Egy attribútum módosító.
    •  AttributeName: Az attribútum neve, melyre a módosító hatással van.
    • Minden mező a módosítók listájáról (Name, Amount, Operation, UUIDLeast és UUIDMost).

Megírt könyvek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A toll és könyv, és a megírt könyv is a "tag" címkét használják, hogy információt tároljanak a könyvről. Csak a megírt könyvek tárolják a title (cím) és a author (szerző) címkéket, a pages (lapok) címke pedig mindkét tárgynál tárolódik.

 •  tag: A "tag" címke.
  •  title: A megírt könyv címe.
  •  author: A megírt könyv szerzője.
  •  pages: A könyvben lévő lapok listája.
   • Egy oldal a könyvben.

Kijelzési tulajdonságok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A bőrpáncélt lehet színezni, és minden tárgynak lehet egyéni megjelenésű neve és "tana".

 •  tag: A "tag" címke.
  •  display: Kijelzési tulajdonságok.
   •  color: A bőrpáncél színe. A színkódok a piros, zöld, és kék színekből adódnak, a következő formula alapján:
    Piros<<16 + Zöld<<8 + Kék
    (Ez a számolási mód a Java bájtsorrendje miatt van, a számolási mód fordítottja majdnem az összes többi népszerű nyelvnek, amelyek ezt a formulát használják: P+256*Z+65536*K)
   •  Name: A tárgy kijelezendő neve.
   •  Lore: A tanok listája.[1]
    • Egy sornyi tan.

Bájital hatás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A bájitalok és robbanó bájitalok többszörös, egyéni hatásokat birtokolhatnak, a "tag" címke módosításával. Az adatértékek csak a bájital kinézetének változtatására használhatóak.

 •  tag: A "tag" címke.
  •  CustomPotionEffects: Az egyéni bájital hatások.
   • Minden hatásnak egy csoport.
    •  Id: A hatás azonosítója.
    •  Amplifier: A hatás felerősítése, 0-val kezdődik.
    •  Duration: A hatás tikkekben mért időtartama.
    •  Ambient: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a hatást egy jelzőfény váltja ki. Ez a címke nem kötelező, jelenleg nincs hatása.

Játékos fejek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A mob fejek arra is használhatóak, hogy csatlakozásnál a játékos skin-jére legyenek maszkolva. Ennek jelenleg nincs látható hatása a kézben tartott tárgyak esetében.

 •  tag: A "tag" címke.
  •  SkullOwner: A játékos felhasználóneve, akié a mob fej. A SkullOwner eszköztári tárgyakra, míg az ExtraType a földön elhelyezett fejekre vonatkozik.[2]

Tűzijátékok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A tűzijátékok egy "tag" címkéjét használják, hogy információt tároljanak a hatásukról.

 •  tag: A "tag" címkéje.
  •  Explosion: Ezek egyike jelenhet meg a tűzijáték csillagon.
   •  Flicker: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a robbanásnak csillogó hatása van (izzókő-por). Ez a változó hiányozhat.
   •  Trail: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a robbanásnak csík hatása van (gyémánt). Ez a változó hiányozhat.
   •  Type: A tűzijáték robbanásának formája. 0 = Kis gömb, 1 = Nagy gömb, 2 = Csillag alakú, 3 = Creeper alakú, 4 = Kitörés. Más értékek "Unknown Shape" (ismeretlen formaként) lesznek elnevezve, és kis gömb formájúak lesznek.
   •  Colors: A tűzijáték fő színeinek változós tömbje. Egyéni színek esetében a játék "Custom" (egyéni) szöveget ír ki, de a szín meg fog jelenni a robbanásnál. Az egyéni színek változók, melyek azonos formátumúak, mint a kijelzési tulajdonságok color címkéi.
   •  FadeColors: A tűzijáték robbanásában lévő elmosódási színek változós tömbje. A fentebb írtakkal azonosan kezelendő. Ez a változó hiányozhat.
  •  Fireworks: Ezek egyike jelenhet meg a tűzijáték csillagon.
   •  Flight: A tűzijáték repülési távolságának értéke, amely egytől háromig terjedő szám (egyenlő a barkácsolásnál használt puskapor mennyiségével). Ez az érték kisebb is lehet, hogy a tűzijáték azonnal robbanjon, de a -2 alatti értékek soha nem robbannak fel.
   •  Explosions: Az összetevők listája, minden robbanásé, amelyet a tűzijáték okoz.
    • Ugyanolyan formátumú, mint az 'Explosion' összetevő a tűzijáték csillagnál.

Egyéb[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 •  tag: A "tag" címke.
  •  map_is_scaling: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Ismeretlen, talán egy hiba kijavítására használják.

Eszköztári cellaszámok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Ez az eszköztári cellák azonosítószámát mutatja.

Hivatkozások[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]